Reportáž z 2. Setkání mladých anesteziologů

Krásný sobotní den, 21. 4. 2018, ožila aula Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Konal se zde totiž již 2. ročník stále více populární akce, Setkání mladých anesteziologů. Reportéři portálu AKUTNĚ.CZ, partnera Sekce mladých anesteziologů, samozřejmě nemohli chybět. Jaká jsou žhavá témata mezi začínajícími anesteziology? Již je dostupný i sborník přednášek ve formátu pdf. 

Úvodního slova se ujal dr. Jor. Krátce přivítal všechny účastníky a vzápětí předal mikrofon prof. Ševčíkovi, patronu celé akce, jenž srdečně poděkoval všem organizátorům. A protože mladé lékaře čekal nabitý program, dr. Žvaka se hned pustil do prvního sdělení, které se týkalo racionálního předoperačního vyšetření. Hned na začátek zmínil dostupnost řady doporučených postupů na stránkách odborných společností, např. ČSARIM, z kterých mladí lékaři mohou čerpat. Pan doktor kladl důraz na racionální indikaci doplňujících vyšetření. Vždy zvážit, zda-li nové výsledky změní léčebný postup nebo budou mít nějaký benefit pro pacienta. 

1. blok Airway management - Tipy a triky

První blok, zaměřený na anesteziologickou doménu, odstartoval dr. Parma. Hovořil zasvěceně o ventilaci obličejovou maskou dospělého. Ve své přehledné přednášce vyzdvihl tipy a triky jak správně držet obličejovou masku, aby ventilace byla co nejefektivnější. Jak říká pan doktor: " Netlačte masku do obličeje, základní je tlačit spíš obličej do masky." Dále uvedl, kdy si dát pozor stran predikce obtížné ventilace obličejovou masku. Zpozornit bychom měli u pacientů bez dentice, obézních, s traumaty obličeje či u pacientů se zavedenou nazogastrickou sondou. Neměli bychom přitom zapomínat na polohu hlavy. Jaká jsou specifika ventilace obličejovou maskou u dětí? Odpověď na tuto otázku zná dr. Šabršulová. V úvodu přednášky zmínila zásadní rozdíly v anatomii a fyziologii u dětí v porovnání s dospělými. Vždy je třeba dbát na výběr správné velikosti obličejové masky, která by měla sahat od kořene nosu k rýze mezi dolním rtem a bradou. Pozor na poranění očí! Krátce se také dotkla problematiky inhalačního versus intravenenózního úvodu do anestezie u dětí. Vše co mladý anesteziolog potřebuje znát ohledně laryngeálních masek představila dr. Šeděnková. Velmi osobitě popsala trnitou cestu dr. Archie Braina za vývojem prototypů těchto supraglottických pomůcek. Dále zmínila základní indikace jejich použití a vlastní tipy a triky v zavádění. Dále v přednáškovém maratonu pokračoval dr. Vodička. Velmi vtipně pojatou přednáškou uvedl základní body tématu orotracheální intubace. Krok po kroku hovořil o indikacích, pomůckách a postupu při orotracheální intubaci. Pan doktor také nemohl nezmínit management obtížné intubace. Poslední přednáškou prvního bloku byla Fibrooptická intubace v podání dr. Dubového. Věnoval se dominantně fibrooptické intubaci u bdělého pacienta (AFOI). Upozorňoval na situace, kdy tuto metodu zajištění dýchacích cest není možno použít: nespolupracující pacient, fraktura lební baze, obstrukce dýchacích cest. Vždy je třeba zajistit kvalitní topickou anestezii a co největší klid na operačním sále. 

2. blok "Mám první službu, jsou tři ráno a volají mě na..."

Název prvního bloku zněl velmi zajímavě a nutno říct, že přinesl spoustu cenných zkušeností od starších kolegů. Co dělat v případě polytraumatu svižně přednesl dr. Rodina. Kladl důraz na týmovou spolupráci a nebát se volat o pomoc. Stále platí postupovat podle zažitého schématu A, B, C...! Ve výkladu se pozdržel u způsobů zajištění i.v. vstupů a vysvětlil, proč pro tekutinovou náhradu je lepší periferní kanyla dostatečně velkého průsvitu oproti centrálnímu žilnímu katetru. Snažil se mladé kolegy upozornit na největší úskalí péče o polytraumatizovaného pacienta: dbát na tepelný komfort, nezapomínat na tlumení a vždy brát v úvahu poruchy koagulace, které mohou odhalit bed side monitorace, např. ROTEM. Zdůraznil význam kyseliny tranexamové a fibrinogenu v managementu život ohrožujícího krvácení. Dr. Klincová předala svoje zkušenosti ohledně anestezie dětí. Tradiční fráze: "dítě není změnšený dospělý" skutečně platí! Mějte na mysli tepelný komfort, vyšší nároky na dodávku kyslíku a rychlejší sklon k hypoxii. Představila modifikovaný RSI, který se vymyká ze standardu RSI tím, že je nutné opatrně ventilovat obličejovou maskou! Závěrem zopakovala, že u novorozenců je kontraindikováno podání propofolu a thiopentalu! Podrobný návod co dělat, když vás v službě zavolají k Náhlé příhodě břišní podal dr. Kotleba. Velmi přehledně prošel krok po kroku jednotlivé fáze předoperační přípravy, úvodu do anestezie, vedení anestezie a vyvedení. Anesteziolog by nikdy neměl zapomenout odebrat alespoň základní anamnézu, vždy by měl k pacientovi přistupovat jako k nelačnému, pacienta informovat, podepsát s ním informovaný souhlas, zhodnotit stav dýchacích cest. Noční můrou mnoha anesteziologů je císařský řez. Základní postupy, metody anestezie a jejich úskalí uvedl ve své přednášce dr. Pařízek. Péče o matku a nenarozené dítě patří mezi anesteziology mezi nejvíce stresující. Obecně platí, že u rodiček, podstupujících císařský řez, pokud je to možné, preferujeme metody neuroaxiální anestezie (pozn. redakce: jedinou absolutní kontraindikací neuroaxiální anestezie je prolaps netepajícího pupečníku a peripartální život ohrožující krvácení). V případě nutnosti provedení celkové anestezie je vždy nutný RSI úvod a nezřídka se musí anesteziolog potýkat se situací obtížné intubace! Od nenarozených dětí se přednášky ubíraly směrem k perioperační péči o geriatrického pacienta. Dr. Frélich se věnoval převážně rozdílům ve fyziologii. U starších lidí se častěji můžeme setkat s rozvojem pooperačního deliria a vznikem pooperační kongnitivní dysfunkce. Bohužel jednotná "kuchařka", jak postupovat neexistuje. Vždy je třeba k pacientovi přistupovat individuálně s ohledem na celkový stav pacienta a další komorbidity. 

3. blok Kazuistiky

Třetí blok byl celý věnovám kazuistikám, ve kterých mladí anesteziologové šli s "kůží na trh" a podělili se o svoje zkušenosti s komplikacemi a urgentními stavy, které mladí lékaři často znají jen z učebnic. Díky jejich odvaze podělit se o tyto zážitky se mladí kolegové mají šanci poučit a zamyslet se zpětně nad tím, jak by v daných situacích postupovali oni. BACT během KPR, tak zněla přednáška dr. Hudce, který představil kazuistiku urgentního zajištění ventilace u pacienta s výrazným otokem dýchacích cest. Kladl důraz na včasné přivolání atestovaného lékaře a zajištění pomůcek pro difficult airway management. Can´t intubace, can´t ventilace. Do této situace se na ORL sále dostal dr. Jor. Ve své přednášce živě diskutoval s auditoriem a zpětně se snažil uvažovat, co měli udělat jinak. Dr. Bebej se potýkal s podobnou situací jako dr. Jor. Byl přivolán k akutní intubaci u pacienta s obtížným zajištěním dýchacích cest. I on po vyčerpání všech pomůcek k nechirurgickému zajištění dýchacích cest, musel přistoupit k BACT. Děti a laryngospasmus, kdo by to neznal. Svoji dramatickou chvilku si zažil i dr. Dubový a neváhal se podělit o své zkušenosti s mladšími kolegy. Poslední přednáškou celého 2. Setkání mladých anesteziologů bylo sdělení dr. Prauzka: Perioperační plicní embolie. 

Závěrem setkání poděkoval dr. Jor veškerým spolupracovnímům, partnerům a účastníkům za akci, která určitě nebyla poslední. Dr. Klincová pozvala všechny přítomné na X. konferenci AKUTNĚ.CZ, kde po obrovském úspěchu z loňského roku bude mladým anesteziologům věnována opět celá sekce. Mladí lékaři plni zážitků opouštěli aulu a pokračovali v kuloárních diskuzích až dlouho do večera. 

 


21. 4. 2018 ... sejdeme se na X. konferenci AKUTNĚ.CZ
Sekce mladých anesteziologů
Ostrava
Zpět