Slavnostní večeře Hall of Fame DAM

Sláva vítězům. Letošní laureáti čestného titulu a noví členové Hall of Fame se společně s vítězi soutěžního stanoviště AKUTNĚ.CZ sešli spolu se zástupci portálu na slavnostní večeři.

Necelý měsíc od Kurzu urgentní medicíny, se letošní člelové Hall of Fame DAM sešli aby během vynikající večeře zavzpomínali na své zážitky a zveřejnili zarámovanou fotku z vyhlášení vítězů Hall of Fame DAM ze stanoviště dr. Pelikána. Stalo se již milou tradicí, že si pan doktor během rotací studentů na jednotlivých stanovištích vybere ty nejlepší z nejlepších mistrů Difficult airway managementu a spolu s dr. Večeřou je uvedou do síně slávy. Nejinak tomu bylo i letos. Zde jsou hrdinové jaw thrustu: Kelecsényi Viktoria, Hándl Marek, Lázničková Gabriela, Rafajová Anna, Hricová Miriam, Rathouzská Jana, Fabiánková Klára, Gistl Filip, Kopálová Kamila, Rosenauer Alena. Pozvání na večeři také přijali vítězové soutěžního stanoviště AKUTNĚ.CZ: Zukal Radek, Fecko Tomáš a Kubicová Gabriela.

 


24. 4. 2018 ... sejdeme se na KUM 2019
Hall of Fame DAM
rertáž
Zpět