Vyhlášení soutěže o Cenu Jiřího Macha

Nadační fond AKUTNĚ.CZ se i v letošním roce rozhodl podpořit mladé lékaře a zdravotnické pracovníky v České republice v jejich publikační činnosti a odměnit jejich úsilí na poli vědy a výzkumu. Vyhlašujeme soutěž o Cenu Jiřího Macha za nejlepší publikaci zdravotnického pracovníku do 35 let vydanou v roce 2017.

Vítězná práce bude oceněna cenou finanční nebo věcnou odměnou odpovídající 20 000 Kč. Slavnostní předání ceny bude realizováno v rámci slavnostního zahájení X. konference AKUTNĚ.CZ 17. 11. 2018.

  Podmínky:

1. Do soutěže může být přihlášena publikace, která byla zveřejněna tiskem či elektronicky (či E-pub Ahead of Print) v období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017.
2. Publikace musí být tematicky zaměřená na anesteziologii, algeziologii, intenzivní nebo urgentní medicínu či vzdělávání v těchto oborech. Ve sporných případech rozhodne hodnotící komise.
3. Publikaci do soutěže může poslat zdravotnický pracovník, který je zároveň prvním autorem a jehož věk v roce 2017 nepřekročil 35 let.
4. Pracoviště autora uvedené v publikaci musí ležet na území České republiky.
5. Přihlášená publikace in extenso musí být napsána v jazyce českém, slovenském, německém nebo anglickém.
6. Přihlášená publikace byla zveřejněna v periodiku indexovaném v databázi Scopus a/nebo Web of Science, ale zároveň nesmí být konferenčním abstraktem (ani tzv. extended abstract).
7. Přihláška do soutěže musí obsahovat plnou bibliografickou citaci práce a její přílohou bude plný text práce ve formátu .pdf v publikované verzi. Přihláška také musí obsahovat přesnou adresu, na které je autor k dosažení, adresu pro e-mailovou komunikaci, ev. telefonní číslo.
8. Přihlášky do soutěže budou přijímány výhradně elektronicky zaslané na adresu soutez@akutne.cz do 31. 7. 2018 23:59:59 SEČ. Do předmětu zprávy uveďte „publikace2017“.
9. Vyhodnocení přihlášek provede komise složená ze zástupců SR NF AKUTNĚ.CZ a dalších významných osobností oboru nominovaných SR NF AKUTNĚ.CZ. Posouzení žádostí proběhne v období od 1. 8. 2018 do 30. 9. 2018.
10. Každý člen hodnotící komise navrhne jednu vítěznou publikaci. Nejčastěji navržena publikace obdrží cenu. V případě shodného výsledku, bude vítězný obnos rozdělen rovným dílem.

Výsledek soutěže bude od 1. 10. 2018 zveřejněn na webu nf.akutne.cz.

Přejeme všem zájemcům hodně štěstí v nadcházející soutěži!


18. 3. 2018 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
NF AKUTNĚ.CZ
publikace
vědecká činnost
Cena Jiřího Macha
Zpět