Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci do 35 let v roce 2016 - Cena Jiřího Macha

Nadační fond AKUTNĚ.CZ se opět rozhodl podpořit mladé lékaře a zdravotnické pracovníky v České republice v jejich publikační činnosti a odměnit jejich úsilí na poli vědy a výzkumu. Vyhlašujeme soutěž o Cenu Jiřího Macha za nejlepší publikaci zdravotnického pracovníku do 35 let vydanou v roce 2016.

Podmínky
 

Podmínky:

1. Do soutěže může být přihlášena publikace, která byla zveřejněna tiskem či elektronicky (či E-pub Ahead of Print) v období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016.
2. Publikace musí být tematicky zaměřená na anesteziologii, algeziologii, intenzivní nebo urgentní medicínu či vzdělávání v těchto oborech. Ve sporných případech rozhodne hodnotící komise.
3. Publikaci do soutěže může poslat zdravotnický pracovník, který je zároveň prvním autorem a jehož věk v roce 2016 nepřekročil 35 let.
4. Pracoviště autora uvedené v publikaci musí ležet na území České republiky.
5. Přihlášená publikace in extenso musí být napsána v jazyce českém, slovenském, německém nebo anglickém.
6. Přihlášená publikace byla zveřejněna v periodiku indexovaném v databázi Scopus a/nebo Web of Science, ale zároveň nesmí být konferenčním abstraktem (ani tzv. extended abstract).
7. Přihláška do soutěže musí obsahovat plnou bibliografickou citaci práce a její přílohou bude plný text práce ve formátu .pdf v publikované verzi. Přihláška také musí obsahovat přesnou adresu, na které je autor k dosažení, adresu pro e-mailovou komunikaci, ev. telefonní číslo.
8. Přihlášky do soutěže budou přijímány výhradně elektronicky zaslané na adresu soutez@akutne.cz v období od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2017 23:59:59 SEČ. Do předmětu zprávy uveďte „publikace2016“.
9. Vyhodnocení přihlášek provede komise složená ze zástupců SR NF AKUTNĚ.CZ a dalších významných osobností oboru nominovaných SR NF AKUTNĚ.CZ. Posouzení žádostí proběhne v období od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2017.
10. Každý člen hodnotící komise navrhne jednu vítěznou publikaci. Nejčastěji navržena publikace obdrží cenu. V případě shodného výsledku, bude vítězný obnos rozdělen rovným dílem.
11. Výsledek soutěže bude od 1. 10. 2017 zveřejněn na webu nf.akutne.cz.

Vítězná práce bude oceněna cenou finanční nebo věcnou odměnou odpovídající 20 000 Kč. Slavnostní předání ceny bude realizováno v rámci slavnostního zahájení IX. konference AKUTNĚ.CZ v listopadu 2017.

Přejeme všem zájemcům hodně štěstí v nadcházející soutěži!


24. 5. 2017 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
NF AKUTNĚ.CZ
publikace
vědecká činnost
Zpět