Imaging and Management of Whole Body Trauma

Sborník přednášek, ve formě videozáznamů a PDF prezentací, z mezinárodní konference Imaging and Management of Whole Body Trauma, kterou pořádala Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno dne 3. května v Brně.

Imaging and Management of Whole Body Trauma

Zahájení konference

(vytvořeno: 6.5.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)

ICU the importance of a prompt first aid

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Bakalík Peter Brno

Damage Control Surgery v TC FN Brno

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Mach Pavel Brno

Kraniocerebrální poranění z pohledu neurochirurga

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Brichtová Eva Brno

The role of Radiology in trauma center Brno University hospital

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Mechl Marek Brno

The role of Radiology in trauma center Brno University Hospital

(vytvořeno: 6.5.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Mechl Marek Brno

The role of Whole Body MDCT Angiography in blunt polytrauma

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Munera Felipe Miami

Whole Body CTA for severe blunt polytrauma

(vytvořeno: 6.5.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Munera Felipe Miami

Imaging and Management of Whole body trauma

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Muto Mario Naples

Imagining and Management of Whole body trauma

(vytvořeno: 6.5.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Muto Mario Naples

Trauma of the cervical spine

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Šprindrich Jan Praha

Trauma CNS

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Mechl Marek Brno

Traumatické změny míchy - CT a MR zobrazení

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Šprláková Andrea Brno

Chest trauma

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Křístek Jan, Hruška Lukáš Brno

Liver and spleen

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Černá Marie Olomouc

Liver and Spleen

(vytvořeno: 6.5.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Černá Marie Olomouc

Interventional Radiology in Management of Liver and Spleen Trauma

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Köcher Martin Olomouc

Lower limb trauma

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Chmelová Jana Ostrava

Trauma - cases

(vytvořeno: 18.5.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Bohatá Šárka Brno

6. 5. 2013
trauma
body imaging
damage control surgery
Zpět