Pětileté zkušenosti anesteziologa s paliativní endobronchiální léčbou

Paliativní endobronchiální výkony patří ke komplexnímu spektru péče o pacienty s primárním či sekundárním maligním onemocněním plic. Většinu endobronchiálních výkonů nelze bez kvalitní anestézie provést, proto patří mezi hlavní postavy při endobronchiální léčbě i anesteziolog. Jeho významný podíl je ve fázi přípravy často vysoce rizikového pacienta před operací, na vlastním operačním výkonu a v případě potřeby i na pooperační péči.

Štourač Petr, Skřičková Jana, Štoudek Roman, Turčáni Pavel, Hrazdírová Anna, Štouračová Alena, Smutná J., Reichelová Denisa, Ševčík Pavel Brno

15. 10. 2008
Zpět