Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse

Těžká sepse je nejčastější příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče. I přes pokroky v diagnostice a léčbě zůstává mortalita na těžkou sepsi nepřijatelně vysoká (28-50%). Základem úspěšné terapie jsou antibiotická léčba a kontrola zdroje infekce. Neadekvátní antibiotická terapie je důležitým faktorem ovlivňujícím mortalitu na těžkou sepsi a septický šok. Optimalizace antibiotické léčby zahrnuje včasné zahájení, správnou volbu antibiotika, adekvátní dávku a dobu aplikace farmaka.

Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse

(vytvořeno: 19.1.2009, poslední úpravy: 30.9.2017)
Kula Roman, Sklienka Peter, Chýlek Václav, Szturz Pavel Ostrava

19. 1. 2009
těžká sepse
septický šok
antibiotická terapie
farmakokinetika
imunomodulace
endotoxin
Zpět