13. PGS kurz Sepse a MODS, Ostrava - záznam přednášek

Přinášíme záznam několika desítek přednášek, jež zazněly na 13. PGS kurzu Sepse a MODS v Ostravě.

13. PGS kurz Sepse a MODS - online přenos

Doc.MUDr.L.Pleva., CSc Ostrava

Akutní endokrinní odezva organizmu na úraz

(vytvořeno: 25.1.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Prof. MUDr. R. Doleček, DrSc. Ostrava

Kompartment syndrom abdominální a končetinový – diagnostika a léčba

(vytvořeno: 25.1.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Doc. MUDr.L. Pleva, CSc. Ostrava

Komplikace poranění pánevního kruhu

(vytvořeno: 25.1.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. J. Šrám Liberec

Stabilizace hrudníku jako prevence infekčních komplikací

(vytvořeno: 25.1.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Doc. MUDr. M. Mašek, CSc. Brno

Taktika objemových náhrad v časné fázi polytraumatu

(vytvořeno: 25.1.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. M. Kočí Hradec Králové

Rizikový pacient a riziko operace

(vytvořeno: 25.1.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. Z. Šerclová Praha

Chirurgický rizikový pacient význam předoperačního vyšetření

(vytvořeno: 25.1.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. E. Havel, Ph.D. Hradec Králové

Předoperační příprava v Česku - jsme v ní „up to date“?

(vytvořeno: 25.1.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Hradec Králové

Anestézie chirurgicky rizikového pacienta

(vytvořeno: 2.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. V. Nálevka Hradec Králové

Pooperační péče – mýty, tradice a důkazy

(vytvořeno: 2.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. I. Satinský, Ph.D. Havířov

Antibiotika – včera, dnes a zajtra

(vytvořeno: 2.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Bratislava Doc.MUDr.M.Nikš,CSc.

Střevo a kritický stav

(vytvořeno: 2.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Doc.MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. Praha

Jak ne/živit v sepsi

(vytvořeno: 2.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr.F.Novák., Ph.D. Praha

Jak ne/živit polytrauma

(vytvořeno: 2.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr.E.Havel., Ph.D Hradec Králové

Rok 2010 ve výživě

(vytvořeno: 2.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Doc.MUDr.P. Těšinský Praha

Záludnosti molekulární diagnostiky

(vytvořeno: 2.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D. Olomouc

Infekce nebo kolonizace?

(vytvořeno: 2.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. O. Nyč, Ph.D. Praha

Chyby a omyly v interpretaci výsledků citlivosti na antibiotika

(vytvořeno: 2.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. E. Chmelařová Ostrava

Interpretace hemokultivačních nálezů u infekční endokarditidy

(vytvořeno: 2.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Doc. MUDr. J. Beneš, CSc. Praha

Nová doporučení v intenzivní medicíně 2010

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. J. Hruda Brno

Společenský večer

(vytvořeno: 2.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. R. Kula Ostrava

Bundled care u těžké sepse - co je opravdu přínosné?

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. J. Maláska, Ph.D., Brno

Patofyziologie obezity

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
M. Haluzík Praha

Nové metaanylýzy v intenzivní medicíně

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. P. Dostál, Ph.D. Hradec Králové

Smrt mozku po čtyřech desetiletích - nadále udržitelný koncept?"

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., Praha

Užití zobrazovacích metod u obézních nemocných

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Prof. MUDr. P. Eliáš, CSc., MUDr. P. Dvořák, Ph.D. Hradec Králové

Nové hypotézy – multiorgánové selhání

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. R. Kula, CSc. Ostrava
Doc. MUDr. O. Slanař, PhD., Praha

Jsou aktivní zásahy do systému hemostázy při sepsi užitečné?

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. P. Kessler Pelhřimov

Výživa morbidně obézních kriticky nemocných

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Prof. MUDr. L. Sobotka, CSc. Hradec králové
MUDr. J. Gumulec Ostrava

Poruchy dýchaní ve spánku u obézních pacientů

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. V. Sedlák Hradec králové

Kolaps – banalita nebo riziko?

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. R. Škulec Beroun

Perioperační péče o pacienta s subakutní HIT v kardiochirurgii

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDR. J. Zuchnická Ostrava

Intoxikace oxidem uhelnatým – častější než si myslíme

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. J. Šeblová, Ph.D. Kladno

Nová antikoagulancia v klinické praxi

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Doc. MUDr. K. Urbánek, PhD. Olomouc

Traumata hrudníku způsobená mechanickými resuscitačními přístroji

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. A. Truhlář Hradec Králové

Legionelová pneumonie u hematoonkologického pacienta

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. A. Ligová Ostrava

Akcidentální hypotermie – up-to-date

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. J. Kubalová Jihlava

Ako zaistiť dýchacie cesty v prednemocničnej starostlivosti v roku 2011

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. Š. Trenkler, Ph.D. Košice

Stopové prvky v kritických stavech

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. A. Kazda Praha

Imunomodulační potence enterální výživy

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. R. Kula Ostrava

Přesný rozpis nutriční podpory v intenzivní péči – Vademecum on-line

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Prof. MUDr. L. Sobotka, CSc. Hradec Králové
Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., MUDr.J.Franeková Praha

Nové biochemické markery v reálné praxi intenzívní péče

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr.J. Franeková, Prof.MUDr. A.Jabor, CSc. Praha
MUDr. P.Malina Písek

Monitorovanie hladín niektorých neurohormónovu septických pacientov

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. P. Sečník Lučenec

ESA-erytropoézu stimulující agens a jejich použití v praxi

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. T. Kotulák Praha

Použití hemostyptik v bezkrevní medicíně

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. D. Seidlová Brno

Traumatem indukovaná koagulopatie

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. H. Ondrášková, Ph.D. Brno

Jak ošetřovat pacienty,odmítající krevní transfuzi

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
MUDr. B. Stibor Baden, Rakousko

Homologní transfuze a rekurence tumorů

(vytvořeno: 3.2.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Doc. MUDr. I. Čundrle, CSc. Brno

2. 2. 2011
Zpět