Poskytovatelé kardiopulmonální resuscitace - dotazníkový průzkum názorů zdravotníků v urgentní péči na problematiku KPR