Dilacerační a ztrátová poranění v oblasti horní končetiny - multioborová spolupráce