Vývoj v oblasti IZS v posledních 10 letech u HZS MSK