Informační kanály medzi IZS a velkou nemocnicí. Současnost a vize.