Připravenost VN Brno k řešení bezpečnostních hrozeb