Výsledky použití fragmentů žebra při vytváření mezitělové fúze v rámci ošetření zlomenin torakolumbární páteře