Devastující, amputační a ztrátová poranění - mezioborová spolupráce jako základní předpoklad úspěšné léčby