Mají obvyklé pooperační intervence u chirurgického nemocného klinický význam?