Diskuse k přednáškám o přednemocniční péči dr. Šeblové, dr. Trenklera a dr. Paulíkové