Význam a limitace monitorace laktátu a SvO2 v rychlé diagnostice metabolického dyskomfortu tkání