Způsob vedení anestézie a perioperační krevní ztráty