Rozšíření možností genetické analýzy náhlé srdeční smrti