Odběr krvetvorných buněk z periferní krve - příprava, průběh a komplikace