Riziká hromadného postihnutia zdravia v zariadení pre seniorov