Krvácení do břišního retroperitonea u pacientů exitujících pro traumaticko-hemoragický šok