Výskyt vývojových malformací v oblasti LS přechodu