10 věcí, kterých bych se měl u pacienta v těžké sepsi vyvarovat