Pro - con debata: Lipidy v parenterální výživě kriticky nemocných - ano či ne?