UZ srdce a plic při optimalizaci nastavení ventilátoru