Automatická proporcionálna minútová ventilácia a režimy UVP