Úhel křížení, peroperační prediktor selhání hřebové osteosyntézy zlomenin proximálního femuru typu A