Odběr tkání k bioptickému vyšetření na soudním lékařství