Komplikace septického šoku na podkladě trombózy porty - možnosti využití trombelastrografie