Infraglotické zajištění dýchacích cest - koniotomie, BACT