Dává cesta protokolů v IP možnost zvýšení kompetencí sester?