Extracelulární a intracelulární prostor u kriticky nemocných a v průběhu realimentace