Luxační zlomenina proximálního humeru – kazuistika