Průběh peripartálního období u rodičky s apalickým syndromem