Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intezivní péči