Základní algoritmy BLS a rozšířené algoritmy ALS a 4H/4T z pohledu anesteziologa