Jak dopadají aktuální legislativní změny na obor Anesteziologie a intenzivní medicína?