Víme vše o křehkosti námi anestezovaných pacientů?