Infraglotické zajištění dýchacích cest – koniotomie, BACT