Řešení mimořádné události s hromadným postižením osob v Jihomoravském kraji