Resuscitujeme vždy nebo jen někdy? Názory odborné veřejnosti na indikované a neindikované resuscitace