Základní algoritmus diagnostiky a léčby intoxikací