Repoziční a imobilizační techniky, zástava život ohrožujícího krvácení z pohledu traumatologa