Specifika pacientů s míšním poraněním ve vysokém věku z pohledu psychologa