Můžeme provádět kognitivní rehabilitaci i na intenzivní péči?