Robotické operování z pohledu anesteziologické sestry