Jsem mladý anesteziolog a chci získat maximální oborovou kvalifikaci, a to včetně evropské (EDIC/EDAIC)