Vztah moderní lékařské etiky a moderní intenzivní medicíny